Lekarz Weterynarii

 

 Każdy Lekarz Weterynarii, aby móc prowadzić  praktykę  musi spełnić  kilka warunków:

  • Ukończone studia o Kierunku Medycyna Weterynaryjna
  • Uzyskać Prawo Wykonywania Zawodu (Izba Lekarsko- Weterynaryjna nadaje numer prawa wykonywania zawodu, którym każdy Lekarz powinien się legitymować)
  • Prowadzenie Praktyki Weterynaryjnej wymaga posiadania przez Lekarza siedziby, tj. konkretnego adresu gabinetu czy lecznicy. Gabinet,  po spełnieniu wszystkich wymogów sanitarnych, sprzętowych i prawnych jest oficjalnie odbierany prze Komisję z Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, która wpisuje go do Rejestru Zakładów Leczniczych. http://www.poilw.com.pl/wykaz.html#debicki
    Nieobecność jakiejkolwiek jednostki na liście oznacza, że działa ona nielegalnie.
  • Lekarze wykonujący prace Urzędowe, (np. uczestnictwo w akcjach masowych kierowanych  przez Inspekcje  Weterynaryjną, badanie mięsa  w ubojniach, wystawianie świadectw zdrowia itp.) posiadają dodatkowe uprawnienia nadawane prze Inspekcję i legitymują się odpowiednimi dokumentami.
  • Każdy lekarz ma obowiązek prowadzenia  dokumentacji leczenia zwierząt domowych i towarzyszących. Po skończonej wizycie zostawia dokumentację leczenia  Właścicielowi zwierzęcia. Na dokumencie widnieje pieczątka lecznicy i lekarza. Zdarzało nam się, jadąc na wizytę, spotykać się z dokumentacją z pieczątką i podpisem innej osoby niż tej, która podawała się za Lekarza Weterynarii. Jest to czyn karalny, ścigany przez prawo w związku z fałszowaniem dokumentacji, używaniem substancji farmakologicznych bez uprawnień itd. W przypadku wątpliwości Właściciela zwierzęcia co do uprawnień osoby leczącej, łatwo to sprawdzić porównując dokumenty ze stanem faktycznym. Pomoc można uzyskać dzwoniąc do Izby Lakersko- Wetrynaryjnej, tam też można zgłaszać przypadki naruszenia zasad opisanych powyżej. Jest to istotne, szczególnie w przypadku, kiedy Właściciele tracili swoje zwierzęta w wyniku złego leczenia, a poprzez nieświadomość, nie mieli szansy egzekwować swoich praw w Urzędach, które w tym celu istnieją.